Malkara Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler.   HASTANEMİZE MÜRACAAT ESNASINDA KİMLİK BELGENİZİ MUTLAKA İBRAZ ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Diğer İşlemler

Anket

Hastanemizin hizmetlerinden memnun musunuz ?


Evet Memnunum

Hayır Memnun DeğilimEczane

 

 Malkara Devlet  Hastanesi eczanesi kesintisiz ve en uygun koşullarda ilaç teminini gerçekleştirmek, hekimlere ilaç konusunda danışmanlık yapmak İlaçla ilgili her konuda protokoller hazırlamak, hastane içinde tüm kurullarda yer almak hasta bilgilendirmesi ve hastane içi eğitimler konusunda programlar geliştirmek gibi sorumluluklara sahiptir. Buna ek olarak parenteral beslenme solüsyonları gibi gereken karışımların ve yeni formüle edilecek ilaç preparatlarının hastane eczanesinde aseptik şartlarda hazırlanması için gerekli ortamın sağlanması sorumluluklarımız arasındadır.

  Eczanemizde 1 eczacı, 1 hemşire olmak üzere toplam 2 çalışan bulunmaktadır. Hastanemiz eczanesi sabah saat sekiz de açılmakta ve akşam saat beş’e kadar kesintisiz hizmet vermektedir.

 Hastanemiz eczanesi İlaç- malzeme danışma ve dağıtım birimi, ilaç-malzeme depo birimi, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi birimi, Total Parenteral Nütrüsyon (TPN) hazırlama birimi, Reçete kontrol birimi, İlaç malzeme temin-teslim-kayıt birimi, narkotik  psikotrop ilaçların yönetimi birimlerinden oluşmaktadır.

 İlerleyen teknolojiye paralel olarak Hastanemiz eczanesinde, Hastane işletim sistemi, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, İlaç saklama dolapları, Bilgisayar donanımı, Yazıcı olmak üzere teknolojik donanım bulunmaktadır. 

Hastane eczanelerinde çalışan eczacıların, toplum sağlığında göz ardı edilemez bir rolü bulunmaktadır.5 yıllık lisans eğitimi alan eczacılık fakültesi mezunları kamu ve özel sektörde görev yapmaktadırlar. Yataklı tedavi kurumlarında eczacılık hizmeti veren hastane eczanesi, hastanede yasal olarak bu işi yapabilecek, işin uzmanı bir eczacının yönetiminde, bakım üniteleri ve diğer servisler için bütün ilaçların ve malzemelerin temin edildiği, hastanede yatan hastalar için özel reçetelerin hazırlandığı, narkotiklerin ve kurum ödeme kapsamındaki ilaçların dağıtıldığı ve bunların depolandığı, steril ortamda parenteral preparatların hazırlandığı ve dağıtıldığı, aynı zamanda hastanemizde bütün tıbbı sarf malzemelerin depolandığı ve dağıtıldığı bir bölüm olarak önemlidir. 

 Hastanemiz eczacısının görevleri ise; Hastane eczanesine gelen ilaçların kontrolü, ilaç yan etkilerini gözlemek ve rapor etmek, ilaç-ilaç, ilaç-hastalık, ilaç-besin etkileşimlerini önlemek veya minimuma indirmek, hastaları ilaçları konusunda bilgilendirmek, hekimler ve diğer sağlık personeline ilaçlar hakkında danışmanlık yapmak ve bilgilendirmek, hastaların ilaçlardan optimum şekilde faydalanması için, sağlık bakım ekibinin üyeleri olan hekim ve hemşireler ile birlikte onlara eğitim vermek, ilaç kullanımının değerlendirilmesi amacı ile farklı ilaç gurupları için veriler toplamak, değerlendirmek ve aynı zamanda toplam kalite yönetimi anlayışı ile eczane olarak hastanemizde yapılan çalışmalara katılmaktır.